Kerkstraat 28
2377 AS Oude Wetering
+31 (0)71 331 55 15

Bedrijfsfysiotherapie

Praktijk Braassemermeer pakt ziekteverzuim aan met bedrijfsfysiotherapie. U wilt dat een zieke werknemer zo snel mogelijk herstelt. Werknemers met fysieke klachten krijgen een snelle bemiddeling (binnen 48 uur consult) en individueel maatwerk. Als een werknemer is uitgevallen zorgen we voor een snelle interventie door middel van fysiotherapie om het arbeidsverzuim zo kort mogelijk te houden.

Bevorderen functioneren of werkhervatting

Onze aanpak is zowel op de werknemer als op de werkgever gericht. Het beperken en voorkomen van verzuim levert alleen maar voordelen op. Het bespaart de organisatie behoorlijk wat kosten en kopzorgen. Daarnaast voorkomt het veel persoonlijk leed bij de medewerker. Het doel van onze interventie is het functioneren in het eigen werk of werkhervatting te bevorderen.

Fysiotherapeutische behandeling

Tijdens een fysiotherapeutische behandeling, die ook mogelijk is op locatie, gaat de fysiotherapeut met de werknemer samen aan de slag in de behandelkamer of oefenzaal. Naast de fysieke behandeling door de fysiotherapeut doet de werknemer oefeningen voor meer kracht, coördinatie en lenigheid.

Werkplekonderzoek

Het optimaal inrichten van de werkplek zodat klachten aan het bewegingsapparaat worden voorkomen kan onderdeel uitmaken van de behandeling.